GLASBENE URICE

UstvarjalniCe

Program zgodnjega seznanjanja z glasbo za otroke od 4. do 7. leta starosti.

Glasbene urice za mlade

Tedenska učna ura traja 45 minut in sicer v skupinah od 7 do 12 otrok.

Glasbene urice bodo potekale:

Glede na starostno razvrščanje in število vpisanih šolskih otrok je možen razpis dodatnega termina.

Otroci v zgodnjem otroštvu svet okoli sebe dojemajo celostno. Zato je najbolje, da z glasbenim seznanjanjem otrok začnemo dovolj zgodaj, saj na ta način glasbeni razvoj poteka naravno kot je učenje maternega jezika.

Program UstvarjalniCe je osnovan na smernicah metodološkega sistem Willems®. Pomembna značilnost Willems® pristopa je, da  preko aktivnega sodelovanja otrok v ospredje postavlja izkustvo glasbenih prvin (petje, uporaba bogatega inštrumentarija). Intenziven in sistematičen pristop do glasbene in širše estetske vzgoje že v zgodnjem otroštvu predstavlja temelj za kakršno koli nadaljnje glasbeno ustvarjanje.

Glasbene urice poučuje akademska glasbenica, muzikologinja in certificirana EW pedagoginja Marijana Korošec.