MARIJANA KOROŠEC

GLASBENE URICE IN NAUK O GLASBI

je glasbena pedagoginja in v naši glasbeni šoli poučuje skupinske glasbene urice – UstvarjalniCe za predšolske in šolske otroke. Po izobrazbi je uni. dipl. muzikologinja. Glasba jo spremlja že od ranih otroških dni, ko je začela obiskovati GŠ Ribnica in prepevati v otroškem pevskem zboru župnije Ribnica. Glasba je od takrat njena vsakodnevna sopotnica.

Strokovna pot jo je do sedaj vodila preko poučevanja glasbene umetnosti na več osnovnih šolah in vodenja otroških in mladinskih zborov ter poučevanja glasbenih predmetov na SSŠ Predšolska vzgoja za odrasle na LU v Kočevju.

S pristopom zgodnjega poučevanja glasbe se je seznanila v Glasbenem centru Edgar Willems v Ljubljani. Za učitelja glasbe po Willemsovih načelih se je usposabljala v okviru Mednarodne federacije Willems in l. 2013 pridobila certifikat za glasbeno uvajanje Willems®.

Od leta 2015 aktivno izvaja program poučevanja glasbenih uric – UstvarjalniCe.

Na naši glasbeni šoli poučuje predmet Nauk o glasbi in Glasbene urice (šolske in predšolske).