Splošni pogoji glasbene šole Artisan

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GLASBENE ŠOLE ARTISAN

1. Vpisati se je mogoče tekom celega leta, pogoj pa je izpolnjen vpisni list in plačana vpisnina (vpisnina ni vračljiva).

2. Šola vsak tekoči mesec vnaprej izda račun za pouk (po dogovoru lahko tudi v enem, dveh ali treh obrokih za celo leto), plačnik pa je dolžan šolnino poravnati do datuma označenega na računu.

3. Če šolnina ni poravnana za dva meseca, je učencu onemogočeno obiskovanje pouka, dokler se vse obveznosti ne poravnajo. Po drugem opominu o neplačilu dolg preide v izvršbo in izterjavo.

4. Pouk instrumenta oz. petja, poteka po individualnem dogovoru z učiteljem (pogostost in trajanje pouka, se razlikujejo glede na izbran program), pouk skupinskih predmetov (UstvarjaliCe) pa poteka po urniku, ki ga ob začetku šolskega leta določi šola.

5. Pouk poteka od septembra do junija (Med šolskimi počitnicami pouka po programu ni, so pa ure nadomeščene z rednimi nastopi, ki niso obvezni – odvisno od želje in pripravljenosti. V kolikor se nastopa ne udeležite, le ta ni nadomestljiv z individualno uro.).

6. Vsak izostanek od pouka, naj bo sporočen mentorju oz. vodstvu šole vsaj tri delovne dni vnaprej. V tem primeru se dogovorimo za nadomeščanje. Če izostanka ne sporočite pravočasno, se le ta ne nadomešča (izjema so izredni primeri, ki se nadomeščajo: bolezen, smrt v družini,…). Šolnina se v primeru izostankov pri pouku ne zmanjšuje!

7. V primeru odsotnosti mentorja je nadomeščanje zagotovljeno in se dogovori individualno z vsakim učencem posebej, za skupinski pouk pa šola zagotovi dodatni termin. Šolnina se v primeru odsotnosti mentorja ne zmanjšuje, ure se nadomestijo!

8. Ob vpisu se učenec zaveže, da bo pouk obiskoval vsaj tri mesece (izjema so skupinske glasbene urice – Ustvarjalnice – kjer se z vpisom zavežete k obiskovanju pouka celo leto, s poskusno dobo enega meseca). Če se učenec izpiše pred iztekom trimesečnega obdobja, je dolžan poravnat izpisnino (po ceniku glasbene šole). Izpis se pred tem rokom oz. predčasno pri skupinskem pouku lahko prekine samo v izrednih primerih (bolezen, višja sila,…), ki jih morate posredovati v pisni obliki z dokazili na naš e-naslov ali priporočeno po navadni pošti.

9. Glasbena šola Artisan, bo učencem ob zaključenem letniku izdala potrdilo o obiskovanju šole.

10. Glasbena šola Amarilis si pridržuje pravico, da zamenja učitelja, če s tem zagotovi bolj kakovostno izvajanje pouka. O zamenjavi učitelja šola učence in/ali starše obvesti pravočasno.

11. Z vpisom v glasbeno šolo nam dovoljujete, da vam občasno po e-pošti ali navadni pošti posredujemo vabila na šolske nastope, koncertne dogodke, možne izlete, ter vse novosti in druge pomembne informacije v zvezi z našo glasbeno šolo, tudi ko se šolanje pri nas že zaključi. V kolikor obvestil ne želite prejemati se lahko kadarkoli od njih odjavite s tem, ko pošljete elektronsko pošto na naš e-mail info@artisan-music.si.

12. Z vpisom v glasbeno šolo Artisan, naročilom ali plačilom katere koli izmed naših storitev potrjujete, da ste seznanjeni z določili splošnih pogojev poslovanja naše glasbene šole, ki so objavljeni na spletni strani www.artisan-music.si.

13. Pri obiskovanju skupinskih poukov (UstvarjalniCe) se kljub mankom na urah mesečno izdajajo položnice, pri čemer se višina položnice ne spreminja ne glede na število obiskov.

14. Pri obiskovanju programov naše šole, je drugemu oz. tretjemu otroku omogočen popust, ki se obračuna na najcenejši izbran program.

15. Z vpisom v našo šolo se strinjate, da se šolske lastnine brez vnaprejšnjega soglasja vodstva ne odnaša iz šolskega prostora in, da vestno skrbite za urejenost šolskih prostorov.

16. Prepoved obiskovanja pouka v naši šoli:

– V primeru hujših kršitev, psihičnega ali fizičnega nasilja iz strani strank ali staršev, lahko šola nemudoma prepove in onemogoči obiskovanje naših prostorov in pouka, za nastalo škodo pa kazensko in odškodninsko odgovarjate.

– V kolikor komunikacija med strankami in vodstvom podjetja ni mogoča in so konflikti zaradi le te nerešljivi, lahko predčasno prekinemo sodelovanje z vpisanimi.

17. Za vsako storjeno poslovno škodo šoli oz. podjetju Artisan (širjenje neresnic, nagovarjanje staršev, dogovarjanje za pouk z našimi učitelji izven šole, …) in kakršnimi koli dejavnostmi, zaradi katerih bi šola utrpela poslovno škodo ali slab ugled, nosite polno odgovornost in zanj kazensko in odškodninsko odgovarjate.

18. Trenutni splošni pogoji poslovanja veljajo od dne, 01.10. 2017 dalje.