TOLKALA IN BOBNI

Bobni, klasična baterija, cajon in vsa ostala tolkala

Tolkala so najštevilnejša skupina inštrumentov. Na njih igramo tako, da z roko ali s palicami udarjamo nanje. To poimenovanje izhaja iz načina igranja na te instrumente, sicer pa se v akustičnem smislu delijo v dve skupini: idiofone in membranofone. Pri idiofonih zvok nastane zaradi snovi, iz katere je narejeno glasbilo, pri membranofonih pa zveni napeta membrana ali opna, napeta čez inštrument. Tolkala bi lahko razdelili tudi na melodična (ki oddajajo točno določene tone) in nemelodična (ki ne oddajajo točno določenih tonov).

Po njih lahko tolčemo, jih tresemo, drgnemo … S tem ustvarjamo zanimive, čudovite in nenavadne zvoke. Zagotovo zna vsak potresti ropotuljo, udariti činelo ali podrgniti leseno ragljo. A nekatera tolkala so zahtevnejša. Zlasti za melodična tolkala, kot sta vibrafon in marimba, je potrebno dosti vaje, a ob pomoči učitelja otroci hitro razvijejo sposobnosti igranja.

Brez tolkal ne gre nikjer. Ne v orkestru, ne v bandu. Tolkala morajo držati ritem, in za to nalogo ni nobenega boljšega inštrumenta kot so – bobni. Mali, veliki bobni, pa komplet bobnov in podobno. Vsi so si tako okrogli in na vse tolčeš, a vsak je na svoj način poseben. Z nekaterimi lahko igraš v godbi, z drugimi pa v orkestru. Bobni so odličen inštrument za otroke, ki imajo radi glasnost in imajo dober občutek za ritem, ki bi ga s pomočjo glasbene šole razvili.

V GŠ Lavrica imamo na voljo veliko tolkal, otroci pa bodo skozi leta učenja spoznali vsa.

Priporočena starost otroka za učenje tolkal je od 8. leta dalje.

Tolkala in bobne na glasbeni šoli poučujeta akademska glasbenika Franci Krevh  in Luka Jahn.