Predšolske glasbene urice

Glasbene urice – UstvarjalniCe
za predšolske otroke (4 – 6 let)

t.i. glasbena pripravljalnica se odvija predvidoma na Lavrici v prostorih vrtca Bisernik.

Tedenska učna ura traja 45 minut, v manjših skupinah od 7 do 12 otrok.

Pouk poteka enkrat tedensko ob torkih ob 15:30 – 16:15 v učilnici vrtca Bisernik.

Prevzem otroka:
Otroka prevzame pedagoginja iz skupine oz. skladno z dogovorom (za otroke izven vrtca Bisernik).

Otroke po zaključku glasbene urice prevzamejo starši in se ne vračajo v skupine.

Po programu obogatitvenih dejavnosti v vrtcu se vse dejavnosti pričnejo s torkom 3. 10. 2023 in trajajo nekje do sredine maja 2024 in se zaključijo s sklepnim nastopom. Seveda so možni vpisi tudi med letom.

Skupaj je predvidenih 25 srečanj in na koncu skupni zaključni nastop.

Mesečni prispevek: 40 € / mesec *

* ob vpisu se zaračuna šolnina v enkratnem znesku 30 €, mesečni prispevki so enakega zneska. V primeru predčasnega prenehanja se zaračuna izpisnina.

Program glasbenih uric s pristopom zgodnjega poučevanja glasbe po Willemsovih načelih bo vodila strokovno usposobljena in EW certificirana pedagoginja Marijana Korošec, po izobrazbi uni. dipl. muzikologinja.