Willems® pedagogika

STRUKTURA IN VSEBINA UČNIH UR

Tristopenjski program glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu® za otroke od 4. do 7. leta starosti temelji na postopnem in sistematičnem razvijanju slušnih, motoričnih in intelektualnih glasbenih sposobnosti. Vsaka ura vsebuje vzgojo slušnega zaznavanja, ritmično vzgojo, petje in naravno telesno gibanje.

I.stopnjo obiskujejo 4-5 letni otroci

Prebujamo:

  • zanimanje za glasbo
  • melodične in ritmične instinkte

Izpostavljamo:

  • pomen gibanja kot temelj ritmične vzgoje
  • pomen petja kot osrednji del vsake učne ure

Nadgrajujemo:

  • glasbene elemente iz prve stopnje

Uvedemo:

  • tonska imena oziroma solmizacijske zloge
  • likovni zapis glasbenih vsebin

II. stopnjo obiskujejo otroci stari 6-7 let

Ozaveščamo:

  • glasbene elemente iz prve in druge stopnje

Priprava na igranje inštrumenta in učenje teorije:

  • uporaba kromatičnih zvončkov
  • prehod iz likovega zapisa na notni zapis

Opomba: Glasbeno uvajanje se vedno začne s I. stopnjo, tudi če je otrok ob vpisu starejši od 4. let, trajanje programa oz. prehajanje v naslednjo stopnjo pa se prilagodi glede na otrokove zmožnosti.